ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

NOVA Spektrum har mange fysiske møteplasser med tilreisende fra hele landet. Men selv om det finnes dager med mange mennesker og høy aktivitet, så er det ikke så stor aktivitet mellom arrangementene. For å skape en levende bydel trengs det også andre funksjoner og bygg som kan bidra til at området blir et hyggelig sentrumsområde og et unikt nabolag.

Vårt mål for Lillestrøm NXT er å skape et grønt og multifunksjonelt sentrumsområde gjennom en miks av boliger, lokaler for handels- og servicenæringen, generelle næringslokaler, og sist, men ikke minst – en byscene for kultur- og underholdningsopplevelser. Den unike miksen av ulike funksjoner og bygg er viktig for å gjøre området til en del av Lillestrøm der det er fint å tilbringe tid og møte andre, og der det er aktivitet og folkeliv også når NOVA Spektrum ikke har store møteplasser.

Nye Parkgata

En bærende ide for det nye området er hovedgaten som vi har gitt navnet Parkgata. Denne gaten skal gå gjennom hele området fra øst til vest – og omvendt – og være hovedpulsåren i det nye området i tillegg til å være en kobling mellom nye utviklingsområder ved Nesa og Lillestrøm stasjon.

Vår ambisjon for gaten er at Parkgata skal være grønn, attraktiv og aktiv. Dette gjør at vi ikke foreslår en tradisjonell gate som du finner mange av i landet, men et gateløp med mange utvidelser for ulike møteplasser i form av torg og plasser. Målet er å sørge for at både store og små, tilreisende, besøkende og beboere, skal trives side om side.

Illustrasjon som viser hvordan nye Parkgata er tenkt utformet. Illustrasjon: A-Lab.

Gaten og parkene utformes på premissene til de myke trafikantene, noe som gjør Parkgata med tilhørende torg og parker til et hyggelig sted å oppholde seg. Enkelte dager er det mange tilreisende i gaten som følge av møteplassene til NOVA Spektrum, og da kan det være fint å være en del av folkemengden og øvrig aktivitet. Andre dager vil det være mer stille og rolig med god plass for nabolaget.

Viktige hovedambisjoner

Vårt valg av navnet Parkgata er ikke tilfeldig. Gjennom å bruke dette navnet minner vi oss selv på at hva som er en av våre viktigste hovedambisjoner med denne – nemlig at den skal være grønn, attraktiv og aktiv. Det er kun dersom vi lykkes med disse tre ambisjonene, at vi kan si at vi har lyktes.

Våre ambisjoner for nye Parkgata gjør også at vi nedprioriterer bilistene. Vi ønsker heller ikke hurtigsykling gjennom gaten. Vi ønsker kvalitet, og et mangfoldig og inkluderende uterom med mange møteplasser. For møteplasser er en del av vår kjernevirksomhet, og noe vi er svært opptatt av – både ute og inne!

Et enormt løft

Byutvikling og fremtidsplaner er ikke alltid like lett å forstå. Men vi håper det er mulig å heve blikket og se hvilket enormt løft våre planer for en ny, moderne og grønn bydel vil være for sentrumsutviklingen i Lillestrøm. Og mens det som regel er et enkeltstående bygg eller et kvartal som er under utvikling, er vårambisjon at dette området skal bidra til å gjøre Lillestrøm til et enda bedre sted å bo, leve og jobbe basert på utviklingen av en helt ny bydel med en miks av ulike funksjoner. Vi gleder oss til fortsettelsen, og ser frem til den videre behandlingen av vårt planforslag.

Illustrasjon som viser deler av den nye bydelen som Stiftelsen NOVA Spektrum planlegger i Lillestrøm. Illustrasjon: A-Lab.