ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

Vi ønsker å bygge området vårt til en levende møteplass

Etableringen av de nye omgivelsene i form av en ny, moderne og grønn møteplass gjør Lillestrøm til et enda bedre sted å bo, leve og jobbe, og er i er i tråd med formålet og samfunnsoppdraget til Stiftelsen NOVA Spektrum. Den nye bydelen bærer prosjektnavnet Lillestrøm NXT, og innebærer et stort løft for Lillestrøm både som destinasjon og bosted.

En helt ny bydel

Stiftelsen NOVA Spektrum ønsker å utvikle området rundt messesenteret til en ny og levende bydel med boliger, byscene, serveringssteder, handel og annen næringsvirksomhet.

Innbyggerne i Lillestrøm har blitt invitert med medvirkningsprosessen, og det har kommet mange gode innspill underveis som har blitt tatt hensyn til i det endelige planforslaget.

Planforslaget beskriver våre ambisjoner for utviklingen av området og synliggjør hvordan det er mulig å skape en ny bydel med umiddelbar nærhet til Lillestrøm stasjon, Kulturkvartalene og resten av de flotte sentrumsområdene i Lillestrøm. I tillegg beskriver vi hvordan byen kan nærme seg Nitelva og de flotte friluftsområdene langs vannkanten som i dag ligger nærmest utilgjengelig til, men der det er et stort uforløst potensial for å gjøre de flotte kvalitetene og naturopplevelsene til et sosialt område som skaper trivsel og positive opplevelser for store og små.

Våre planer viser også hvordan vi ønsker å gjøre det samlede området vårt til en levende møteplass for innbyggerne, næringslivet og kulturlivet, og hvordan nye Parkgata skaper en forbindelseslinje for myke trafikanter mellom sentrum og østover mot Nesa.

Planforslaget er utviklet for NOVA Spektrum av dyktige arkitekter og landskapsarkitekter fra A-Lab og So-La og Enkime på bakgrunn av innspill fra en rekke fagutredninger og med gode og viktige innspill fra naboer, offentlige etater og medvirkningsprosesser.  Et planforslag skal på offentlig høring to ganger.  I løpet av høringsperiodene kan alle komme med innspill til planene før planforslaget skal opp til sluttbehandling av de folkevalgte i Lillestrøm

Etableringen av de nye omgivelsene i form av en ny, moderne og grønn møteplass gjør Lillestrøm til et enda bedre sted å bo, leve og jobbe, og er i er i tråd med formålet og samfunnsoppdraget til Stiftelsen NOVA Spektrum. Den nye bydelen bærer prosjektnavnet Lillestrøm NXT, og innebærer et stort løft for Lillestrøm både som destinasjon og bosted.

Kontakt oss

Prosjektsjef for Lillestrøm NXT er Birgitte Aas Gaarder. Hun har lang og bred erfaring med store byutviklings- og eiendomsprosjekter som Tjuvholmen- og Bjørvikautbyggingen, og kompetansen spenner fra å lede et prosjekt i ide-fasen til et bygg overleveres og forvaltes.

Kontakt gjerne Birgitte Aas Gaarder dersom du har spørsmål, innspill eller ønske om mer informasjon i forbindelse med planene for Lillestrøm NXT.

Birgitte Aas Gaarder

Prosjektsjef