ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

Konseptvalgutredningen for Campus Lillestrøm viser at det foreligger flere utviklingstomter som er aktuelle for etablering av OsloMet i sentrum av Lillestrøm.  Den planlagte bydelen til NOVA Spektrum er en av de høyaktuelle alternativene som ligger tett på kollektivtilbudet og som kan fylle ønskene til nye lokaler.  – Vi tror at OsloMet og Lillestrøm sentrum er en god match, og deler ambisjonen om Lillestrøm som en spennende universitetsby, sier prosjektsjef Birgitte Aas Gaarder.

Statsbygg har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet gjennomført en konseptvalgutredning for ny campus i Lillestrøm. Bakgrunnen for utredningen er departementets beslutning om at minst 20 prosent av OsloMets virksomhet skal lokaliseres i Lillestrøm. I sluttrapporten fra Statsbygg er området ved NOVA Spektrum identifisert som en aktuell mulighet for å etablere OsloMet sentralt i Lillestrøm.  

Til sammen har Statsbygg lokalisert 17 aktuelle tomter og eiendommer i området. 

Planlegger ny, moderne og grønn bydel i Lillestrøm

I løpet av det siste året har Stiftelsen NOVA Spektrum ferdigstilt et komplett og gjennomførbart planforslag for sentrumsområdet Lillestrøm Øst. Ambisjonen er å transformere området ved NOVA Spektrum til en ny, moderne og grønn bydel som gjør det mulig for enda flere å bo, leve og jobbe i Lillestrøm – tett på resten av sentrum og et av landets største kollektivknutepunkt. Samtidig skal NOVA Spektrum fortsatt være sterkt til stede i byen med sin arena for store nasjonale og internasjonale møteplasser.

Planene til Stiftelsen NOVA Spektrum legger også til rette for at OsloMet kan etablere Campus Lillestrøm i den nye bydelen dersom universitetet ønsker dette.

– Stiftelsen NOVA Spektrum stiller seg bak en felles ambisjon i regionen om at Lillestrøm skal utvikle seg som universitetsby, og heier på disse planene. For oss er det nå viktigere at OsloMet lykkes med sine planer om å flytte mer av sin virksomhet til Lillestrøm enn at universitetet velger oss som fremtidig campusområde. Men vi vil selvsagt fortsette å jobbe videre med å legge til rette for at Campus Lillestrøm blir en del av den nye bydelen som vi planlegger, sier prosjektsjef i Stiftelsen NOVA Spektrum Birgitte Aas Gaarder.

Lillestrøm NXT Messeparken
Stiftelsen NOVA Spektrum har utarbeidet et komplett og gjennomførbart planforslag for utviklingen av Lillestrøm Øst. Illustrasjon: A-Lab.

Fra Kjeller til sentrum

OsloMet er i dag til stede på Romerike med en avdeling på Kjeller. Men avstanden til Lillestrøm sentrum oppleves som stor, og dermed er gangavstand til togstasjonen et viktig krav fra studentene når nye lokaler skal etableres.  En sentral plassering vil også gi helt nye muligheter for å koble studentene tettere på resten av nærmiljøet. Statsbygg konkluderer i sin rapport med at det er samfunnsøkonomisk riktig å flytte OsloMets virksomhet fra Campus Kjeller til en ny og arealeffektiv campus i Lillestrøm.

– NOVA Spektrum er nærmeste nabo til Lillestrøm studentby. Studentbyen har på kort tid blitt et populært botilbud for mange studenter, og tidvis er det venteliste for å få tildelt bolig.  Det viser hvor viktig sentral beliggenhet er.  Vi tror det er riktig å legge til rette for at universitetet i fremtiden holder til i et område som ligger tett på denne typen infrastruktur, og i umiddelbar nærhet til kollektivtilbudet som knytter Lillestrøm og resten av regionen tett sammen. Det vil legge et godt grunnlag for et aktivt og vitalt studentmiljø, slik at Lillestrøm kan bli en levende universitetsby, sier Aas Gaarder.

Store utviklingsbehov

Nylig ba politikerne i Lillestrøm om en ny førstegangsbehandling av planforslaget til Stiftelsen NOVA Spektrum. I debatten i forbindelse med vedtaket ble det uttrykt et sterkt tverrpolitisk ønske om å lykkes med utviklingen som representerer et av de største by- og eiendomsutviklingene i Lillestrøm i nyere tid. Prosjektsjef Birgitte Aas Gaarder er i likhet med politikerne ivrig på å komme videre i arbeidet med å få til den spennende utviklingen hun har ansvar for:

– Lillestrøm har et stort utviklingsbehov. I tillegg til planene til OsloMet, så har området med sin fantastiske beliggenhet allerede en stor befolkningsvekst og på toppen av dette kommer det demografiske skiftet med stadig flere eldre. Lillestrøm trenger flere boliger og en annerledes boligmiks med flere leiligheter i sentrumsnære områder. Våre planer legger til rette for dette.

– For NOVA Spektrum  er også planene viktige for å utvikle våre omgivelser på en måte som bevarer og styrker konkurransekraften vår som en av Nord-Europas ledende arenaer for store internasjonale arrangement, konferanser og events. Vi ønsker å gjøre Lillestrøm enda mer attraktiv både som bosted og destinasjon. Dette er en viktig hovedmotivasjon som ligger til grunn for hele vårt planforslag, sier Aas Gaarder.

Illustrasjon som viser hvordan Stiftelsen NOVA Spektrum ønsker å utvikle eget nærområde til en ny, moderne og grønn bydel tett på et av Norges største kollektivknutepunkter. Illustrasjon: A-Lab.

Lillestrøm er mulighetenes by

Birgitte Aas Gaarder har gjennom store deler av karrieren jobbet med ulike by- og eiendomsutviklingsprosjekter, og var blant annet sentral i arbeidet med å utbyggingen av Tjuvholmen og Bjørvika-området i hovedstaden. Hun har trukket mye lærdom av disse prosjektene som kommer godt med i forbindelse med utviklingsplanene som Stiftelsen NOVA Spektrum har for Lillestrøm:

– Lillestrøm er mulighetenes by med mange piler som peker riktig vei. Jeg er samtidig opptatt av at politikerne må legge til rette for at vi og andre kan være gode medspillere for å utvikle kommunen videre i møte med viktige samfunnsbehov. Utbyggingen av Fjordbyen i Oslo var et komplekst prosjekt som lot seg realisere fordi man hadde store og tydelige ambisjoner og visjoner for hovedstaden. Vi trenger det samme for Lillestrøm. Da vil også brikkene som er nødvendig for at vi og andre kan gå i gang med å realisere våre utviklingsplaner i større grad falle på plass, avslutter Aas Gaarder.

Lillestrøm NXT Messetorget
Stiftelsen NOVA Spektrum ønsker å forbli sterkt tilstede i Lillestrøm og være en viktig bidragsyter til at kommunen kan utvikle seg videre i møte med samfunnsbehovene som gjør seg gjeldende i regionen. Illustrasjon: A-Lab.