ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

Dette er Lillestrøm NXT

Lillestrøm NXT

Gjennom Lillestrøm NXT ønsker vi å bygge våre omgivelser i form av en ny, moderne og grønn bydel som gjør Lillestrøm til et enda bedre sted å bo, leve og jobbe i.

Lillestrøm NXT er prosjektnavnet på planene for utviklingen av omgivelsene rundt NOVA Spektrum (tidl. Norges Varemesse) til et nytt sentrumsområde. Planene er i tråd med Lillestrøm kommunens ønsker og ambisjoner når det gjelder sentrumsutvikling.

Illustrasjonene viser hvordan fremtidens omgivelser til NOVA Spektrum kan bli gjennom den planlagte by- og eiendomsutviklingen med prosjektnavnet Lillestrøm NXT.

Bak planene for Lillestrøm NXT står Stiftelsen NOVA Spektrum 


Du kan følge prosjektet videre gjennom våre nettsider og kommunens hjemmesider som gir innsyn i den politiske saksgangen av planforslaget. Hovedstegene i forbindelse med den administrative og politiske saksgangen av planene ser slik ut:  

• Planforslaget leveres til Lillestrøm kommune for administrativ saksbehandling (januar 2023)

• Offentlig høring av planforslaget med mulighet til å komme med innspill

• Behandling av innspillene fra høring av planforslaget, og justering av planforslaget. 

• Andre gangs offentlig høring av planforslaget med mulighet til å komme med innspill. Politisk sluttbehandling av planforslag i Lillestrøm kommunestyre


Kontakt oss gjerne dersom du har innspill, spørsmål eller ønsker mer informasjon om Lillestrøm NXT.