ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

Lillestrøm som et førstevalg for enda flere

Lillestrøm er i vekst. Flere innbyggere flytter til kommunen og planene som foreligger fra utdanningsmiljøene gjør byen til enda viktigere by for studenter og talenter i årene som kommer.  Gjennom Lillestrøm NXT legger vi til rette for at enda flere kan bo, leve og jobbe lokalt.

Tall fra Telemarksforskning viser at Romerike har hatt den høyeste befolkningsveksten av alle regionene i landet de siste 20 årene. 

Midt i hjertet av Romerike ligger Lillestrøm. I likhet med resten av regionen utmerker også Lillestrøm seg med en langt høyere befolkningsvekst sammenlignet med landet for øvrig. Den sterke befolkningsutviklingen har gått hånd i hånd med høy jobbskaping og aktivitet i næringslivet.

Lillestrøm NXT Gårdsrom
Slik kan fremtidens nye bydel bli. Illustrasjon fra planforslaget for nye Lillestrøm NXT.

Ligger i tet

I Lillestrøm finner du mange store og spennende arbeidsgivere som ligger helt i tet internasjonalt innenfor sine forretningsområder. Samtidig er det også en stor underskog av små og mellomstore bedrifter som bidrar til høy sysselsetting og verdiskaping, og som i sum gjør at kommunen har et variert og mangfoldig næringsliv med mange lønnsomme arbeidsplasser.

Visste du at
Lillestrøm kommunes drøye 11 000 bedrifter står for en verdiskaping på nesten 20 milliarder kroner, og står for 1,6 prosent av verdiskapingen i Norge. Det er over 40 000 arbeidsplasser i kommunen, og det er vekst i både antall bedrifter og i antall arbeidsplasser. Kilde: Telemarksforskning.

Lillestrøm – fremtidig universitetsby

Våren 2022 konkluderte regjeringen med at Campus Romerike skal ligge i Lillestrøm, og at minst 20 prosent av OsloMets totale aktivitet skal være i kommunen i fremtiden. Beslutningen innebærer et stort løft for Lillestrøm, og vil gjøre kommunen til en fremtidig universitetsby for mer enn 4 000 studenter. Universitetet i Oslo har også som mål å etablere 500 nye studieplasser innen fremtidsteknologier i Lillestrøm. Det skjer mye, og planene til utdanningsmiljøene vil løfte byens utvikling og betydning ytterligere i årene som kommer.

Visste du at
Universitetet i Oslo har som mål å etablere 500 nye studieplasser innen fremtidsteknologier i Lillestrøm. Aktuelle fagområder er blant annet energi, radiofarmasi og klima. Studieplassene kommer i tillegg til aktiviteten og studieplassene som OsloMet skal etablere i tilknytning nye Campus Romerike.

lillestrøm universitetsby
Lillestrøm er en fremtidig universitetsby med alle de spennende mulighetene dette gir for både byen og resten av regionen Lillestrøm er en viktig del av.

En ny og moderne bydel

Lillestrøm har befunnet seg i en sammenhengende opptur de siste årene. Vi vil at denne utviklingen skal fortsette, og vi ønsker å være en positiv medspiller for at Lillestrøm fortsatt skal være et godt sted å bo, leve og jobbe i. Dette er også en viktig motivasjon bak vår satsning på Lillestrøm NXT og vårt ønske om å utvikle en ny og moderne bydel som gjør det samlede området vårt til en levende møteplass for innbyggerne, næringslivet og kulturlivet

Gjennom å bebygge våre omgivelser med boliger, byscene, serveringssteder, handel og annen næringsvirksomhet legger vi til rette for å gjøre Lillestrøm enda mer attraktiv både som bosted og destinasjon. Vi skaper nye bomiljøer, arbeidsplasser og legger til rette for at de som allerede bor og jobber i kommunen, gis tilgang på flere og nye møteplasser og kulturtilbud.

Les også: Dette er Lillestrøm NXT >>

Visste du at
I en offentlig utredning blir det konkludert med at bostedspreferanser blant annet avhenger av tilgang til typiske urbane tilbud som et variert arbeidsmarked, et godt kulturtilbud og sosiale møtesteder. I tillegg trekkes varierte boligformer frem. Kilde: NOU 2020:12.

Lillestrøm er riktig sted for oss

Gjennom Lillestrøm NXT gjør vi Lillestrøm til et førstevalg for enda flere samtidig som vi tar vare på det beste av det vi har – i tråd med kommunens ambisjon om at Lillestrøm skal være en av landets mest attraktive bosteds- og etableringskommuner, og basert på et felles ønske om å videreføre oppturen som har preget kommunen og nærområdet siden starten av 2000tallet. Lillestrøm er riktig sted for oss, og vi heier på Lillestrøm som grunnlag for videre utvikling av kommunen både som destinasjon og bosted.