ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

Et stort løft for sentrumsutviklingen i Lillestrøm

Lillestrøm NXT representerer et stort løft for sentrumsutviklingen i Lillestrøm gjennom en ny, moderne og grønn bydel basert på innbyggernes premisser.

Lillestrøm kommune har gjennom sin kommuneplan definert området rundt NOVA Spektrum til å være en del av sentrum. Mange forventer også at det først og fremst er på denne siden av stasjonsområdet at utviklingen av byen vil finne sted de nærmeste årene.

Gjennom planene om å bygge våre omgivelser i form av en ny, moderne og grønn bydel som gjør Lillestrøm til et enda bedre sted å bo, leve og jobbe, tar vi kommunens signaler om sentrumsutvikling på alvor.

Illustrasjonen viser hvordan området rundt NOVA Spektrum kan utvikles på en måte som gjør at det kommer flere til gode sammenlignet med i dag.

En levende møteplass

Planene for Lillestrøm NXT innebærer en endring og utvikling som gjør det samlede området vårt til en levende møteplass for innbyggerne, næringslivet og kulturlivet. Dette innebærer mer aktivitet, puls og byliv i et område som i dag preges av harde flater og innadvendt bebyggelse, men der kombinasjonen av boliger, byscene, serveringssteder, handel og annen næringsvirksomhet vil skape helt ny dynamikk.

Den nye bydelen får en unik beliggenhet med kort avstand til alt. Fra området rundt NOVA Spektrum er det bare noen minutters gange til Lillestrøm stasjon, Kulturkvartalene og resten av sentrum. Samtidig er målet å sørge for at bydelen blir minst like gå- og sykkelvennlig som de andre delene av kommunen. Gjennom den nye Parkgata skapes en ny forbindelseslinje for myke trafikanter østover mot Nesa. Dette gjør at man samler aktivitet langs trygge kommunikasjonslinjer. Et slikt grep er også viktig for å gjøre det attraktivt å videreutvikle den delen av Lillestrøm som ligger øst for togstasjonen.

Stiftelsen NOVA Spektrum ønsker å videreføre dagens virksomhet med messer og arrangement, samtidig som man utvikler omgivelsene rundt arenaen til å bli en ny, moderne og grønn bydel.

Unik byutvilking

De fleste byutviklingsprosjekter ønsker å være unike. Lillestrøm NXT er det. Ingen andre steder i Norge er en arena av NOVA Spektrums karakter og størrelse en integrert del av et urbant sentrum. Måten det foreslås å byutvikle området og integrere arenaen sømløst og med utadrettet aktivitet i den nye bydelen er unik selv i en internasjonal kontekst. Det er våre egne omgivelser vi ønsker å bygge basert på en tydelig og omforent forståelse på tvers av hele vår organisasjon om at Lillestrøm er riktig sted for oss.

Å skape et levende og attraktivt sentrum er en kompleks og sammensatt oppgave der et helhetlig perspektiv er avgjørende for å lykkes. I et sterkt, livlig og attraktivt sentrumsområde så trenger vi mennesker! Og det kan vi få til når mange ulike funksjoner kan dele og bruke det samme utearealet. Da blir det aktivitet og liv i gater og parker gjennom alle dagens timer. Noen er vei til eller fra jobb, noen er på besøk, noen er ute på tur, eller ute og treffer på naboen. Samtidig må de som bor i området få mulighet til å trekke seg tilbake til nabolagets utearealer eller egen oppholdssone. Slik får man et sentrumsområde som det er fint å være i for alle. 

Lillestrøm-Lobby-kaffebar
Lillestrøm NXT gir et enormt løft for sentrumsutviklingen i Lillestrøm. Her fra spisestedet Lillestrøm Lobby som ligger sentralt plassert ved inngang vest på dagens arena.

Et multifunksjonelt sentrumsområde

Når NOVA Spektrum har arrangementer, så kommer det mange mennesker. Men det er ikke arrangementer hele tiden.  Da er det viktig at området også har andre funksjoner og bygg som gir aktivitet. Derfor foreslår vi mange boliger, en byscene og næring og handelslokaler som vårt nye nabolag. Da kan vi sammen skape et multifunksjonelt sentrumsområde. 

Vi oppfordrer derfor alle som er opptatt av vårt prosjekt, til å heve blikket og se hvilket enormt løft Lillestrøm NXT innebærer for sentrumsutviklingen i Lillestrøm. Og mens andre bygger enkeltstående bygg eller et kvartal eller to, er vår ambisjon å gjøre Lillestrøm til et enda bedre sted å bo, leve og jobbe basert på utviklingen av en helt ny bydel med en miks av ulike funksjoner som svarer til både innbyggernes, næringslivets og kulturlivets behov. Vi gleder oss til fortsettelsen, og ser frem til den videre behandlingen av vårt planforslag som ble sendt Lillestrøm kommune i begynnelsen av 2023 med ønske om offentlig ettersyn våren 2023.