ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

Lillestrøm NXT med kort vei til alt

Lillestrøm NXT Strøkstorget

Nye Lillestrøm NXT har sentral beliggenhet med kort avstand til resten av sentrum og det største kollektivpunktet i regionen. I tillegg legger bydelen til rette for videre sentrumsutvikling øst for jernbanelinjen.

Da NOVA Spektrum i sin tid etablerte seg i Lillestrøm, var det på et område av byen som folk flest holdt seg unna. Tomten til NOVA Spektrum hadde over lang tid blitt benyttet som et impregneringsverk og bar naturlig nok preg av dette. NOVA Spektrums beslutning om å etablere seg i Lillestrøm førte til at området ble ryddet og tomten renset for miljøgifter.

Etter at messesenteret stod ferdig høsten 2002 har storområdet blitt stadig mer populært, og det er forventet at det er på denne siden av byen utviklingen vil skyte fart i årene som kommer. En viktig årsak til dette er Lillestrøm NXT og den nye Parkgata som er planlagt fra øst til vest gjennom hele den nye bydelen. 

Lillestrøm NXT messeparken
Den planlagte Parkgata vil bli en forbindelseslinje for myke trafikanter mellom sentrum og østover mot Nesa. Illustrasjon fra planforslaget for prosjektet.

Les også: Et stort løft for sentrumsutviklingen i Lillestrøm

Gjennom nye Parkgata etablerer man en forbindelseslinje for myke trafikanter mellom sentrum og østover mot Nesa. Dette gjør at man samler aktivitet langs trygge kommunikasjonslinjer. Et slikt grep er viktig for å gjøre det attraktivt å videreutvikle den delen av Lillestrøm som ligger øst for jernbanelinjen, og der det i dag ikke er en god kobling mellom den delen av Lillestrøm sentrum som ligger vest for jernbanestasjonen, og de østlige delene av byen. Målet er å sørge for at bydelene øst i kommunen også blir en del av den gåvennlige og sykkelvennlige byen som Lillestrøm er. 

Lillestrøm NXT med kulturtilbud, handel og servering

Lillestrøm NXT representerer også en ny bydel med kulturtilbud, handel, servering, med blant annet nye Lillestrøm Lobby, og andre nærings- og servicetjenester som er med på å styrke områdets attraktivitet, og som vil bidra til at hele den delen av Lillestrøm som er tilgrensede til området ved NOVA Spektrum blir et mer populært område å bo, leve og jobbe i.

Lobby ved Lillestrøm NXT
Lillestrøm NXT representerer en ny bydel med kulturtilbud, handel, servering og andre nærings- og servicetjenester som er med på å styrke attraktiviteten til både området og Lillestrøm som helhet.

Sentral beliggenhet

Lillestrøm blir også en foregangskommune på området for bærekraft gjennom Lillestrøm NXT. Den nye bydelen etableres nærmest i direkte tilknytning til regionens viktigste kollektivknutepunkt, og det vil bare være noen minutters gange fra Lillestrøm NXT til togstasjonen og bussterminalen. I tillegg ligger Kulturkvartallene, gågata og de vestlige delene av bysentrumet til Lillestrøm bare et steinkast unna. Dette gjør det enkelt å gjennomføre både arbeids- og fritidsreiser uten bruk av bil, og legger til rette for høy kollektivandel blant de som bor og besøker den nye bydelen.

Lillestrøm NXT blir en bydel som både kobler eget område og bydelene rundt til de viktige kollektivknutepunktene i Lillestrøm, og som understøtter Lillestrøm kommunes fremste hovedmål om å bringe klimagassutslippene ned.