ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

Vi bygger for å bli i Lillestrøm

Lillestrøm, en god by å vokse opp i.

Lillestrøm NXT skiller seg fra andre by- og eiendomsprosjekter ved at initiativtakerne er en selveid stiftelse med et ønske om å bygge egne omgivelser.  Stiftelsen NOVA Spektrum bygger for å bli i Lillestrøm.

Stiftelsen NOVA Spektrum har gjennom mer enn 100 år skapt og lagt til rette for møteplasser som bidrar til økt handel, kunnskapsdeling og inspirasjon. Etter at vi forlot Sjølyst i Oslo til fordel for Lillestrøm på Romerike i 2002, har vi vært med på å sette vårt preg på byen de siste to ti-årene. 

En positiv medspiller

Vi er takknemlige for å være en del av Lillestrømsamfunnet, og Lillestrøm er riktig sted for oss. Vi setter pris på vårt nære naboskap med omgivelsene, og forsøker  å være en positiv medspiller for nærings- og samfunnsutviklingen i regionen vi er en del av.

Gjennom Lillestrøm NXT ønsker vi å etablere en ny, moderne og grønn bydel som ramme rundt vår virksomhet.

Vi tror dette bidrar til at både Lillestrøm og NOVA Spektrum blir en enda mer attraktiv møteplass i fremtiden, og at Lillestrøm styrker seg ytterligere både som destinasjon og bosted.  I realiteten er Lillestrøm NXT et stort områdeløft for hele Lillestrøm der man gjør om harde flater, innadvendt bebyggelse og grå tak til en moderne og levende bydel med aktivitet gjennom store deler av døgnet.

Nabolag og bebyggelse rundt NOVA Spektrum
Gjennom Lillestrøm NXT ønsker vi å forandre et område med harde flater, innadvendt bebyggelse og grå tak til en moderne og levende bydel med aktivitet gjennom store deler av døgnet. Illustrasjonen er hentet fra planforslaget til prosjektet.

Utvikler og bygger egne omgivelser

Gjennom Lillestrøm NXT utvikler og bygger vi våre egne omgivelser slik at vi kan forbli sterkt tilstede i nærmiljøet vi er en del av i dag. Som selveid stiftelse har vi i tillegg et langsiktig perspektiv på vår virksomhet. Dette gjør at vi gjennom våre planer legger vekt på ambisjoner, kvaliteter og løsninger som står seg gjennom generasjoner – og som både vi og omgivelsene våre oppfatter til å være med på å sette et positivt preg på området og nærområdet.

Les også: Lillestrøm som et førstevalg for enda flere >>

Å bygge egne omgivelser slik vi planlegger for, skiller Lillestrøm NXT fra andre by- og eiendomsprosjekter. For mens de fleste utbyggere kjøper opp områder og utvikler disse før videresalg, eier og driver vi virksomhet selv på området vårt. Vi er heller ikke en utbygger i vanlig forstand, men representerer en selveid stiftelse med et nærings- og samfunnsoppdrag som strekker seg langt forbi en tradisjonell målsetting knyttet til økonomiske prestasjoner.

Når vi nå planlegger for utbygging, tar vi gjennomtenkte valg som gjør det mulig å videreføre vår eksisterende drift. I tillegg tar vi hensyn til at våre omgivelser skal være med på å gi en høy opplevd totalopplevelse – både for de som deltar på messer og arrangement på vår arena, og for alle som bor, lever og jobber i den nye bydelen. Dette gir ikke rom for kortsiktige løsninger, men baner vei for gjennomtenkte valg som vi skal leve med og stå til ansvar for – både overfor oss selv, og overfor våre alle som blir en del av våre nye omgivelser. 

Bygger egne omgivelser
NOVA Spektrum utvikler og bygger i egne omgivelser. Illustrasjonen er hentet fra planforslaget til prosjektet.

Sammen skaper vi noe som på varig basis vil innebære et stort løft for hele Lillestrøm – og som har kvaliteter og egenskaper som på alle mulige måter preges av at vi ønsker det beste for våre egne omgivelser. For det er her vi skal være sterkt tilstede både med vår eksisterende virksomhet og vår nye bydel. I dag. Og i årene som ligger foran oss.