ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

Sammen utvikler vi Lillestrøm som destinasjon og bosted

Lillestrøm NXT

Gjennom mer enn 100 år har Stiftelsen NOVA Spektrum skapt og lagt til rette for møteplasser som skaper positive ringvirkninger for næring, kultur og organisasjoner. Gjennom våre messer og arrangement setter vi Lillestrøm på kartet gjennom å samle mennesker fra Norge og verden til handel, kunnskapsdeling og inspirasjon.

Se den flotte filmen i anledning de første år 20 årene i Lillestrøm for Stiftelsen NOVA Spektrum.

Høsten 2022 markerte vi at det er 20 år siden vi forlot Sjølyst i Oslo til fordel for Lillestrøm på Romerike. Da vi meldte flytting til kommunen, ble den nærings- og samfunnsmessige betydningen av vår etablering sammenlignet med Hovedbanen og den nye hovedflyplassen på Gardermoen.

Sterkt tilstede lokalt

Vi har forsøkt å leve opp til forventningene som lå til grunn for den store velviljen som de lokale folkevalgte og kommunens administrasjon i sin tid viste oss da vi etablerte oss i Lillestrøm. Spesielt har vi vært opptatt av å gjøre lokalt næringsliv i stand til å gjøre nytte av vår virksomhet. I tillegg skaper vi mange arbeidsplasser direkte og har en samlet sysselsettings- og verdiskapingseffekt som gjør oss til en av de største driverne for positiv utvikling i regionen vi er en del av. Resultatene ser vi i form av at Lillestrøm er i vekst og opplever positiv utvikling på mange områder.

For årene som ligger foran oss er Lillestrøm også riktig sted. Vi ønsker å forbli sterkt til stede lokalt og bidra til å videreutvikle kommunen både som destinasjon og bosted i godt samarbeid med alle andre som trekker i samme retning.

En levende møteplass for innbyggerne, næringslivet og kulturlivet

Dette er også den direkte årsaken til at vi nå ønsker å bygge våre omgivelser og åpne området vårt opp – og sørge for endring og utvikling som gjør det samlede området vårt til en levende møteplass for innbyggerne, næringslivet og kulturlivet.

Lillestrøm NXT Messetorget
Byutviklingsplaner vil bidra til å utvikle Lillestrøm i riktig retning i tråd med utviklingen som er ønsket og etterspurt på tvers av både kommunen, innbyggerne og alle andre som er en del av lokalsamfunnet.

Lillestrøm som et enda bedre sted å bo, jobbe og leve i

Våre planer for Lillestrøm NXT representerer vår måte å videreføre stiftelsens formål på. Det legger grunnlaget for en positiv videreutvikling av hele vår virksomhet og gjør at vi kan forbli sterkt til stede i kommunen. Samtidig vil byutviklingen medføre et stort områdeløft for hele Lillestrøm og sørge for at flere kan bo, leve og jobbe med kort avstand til Lillestrøm stasjon, Kulturkvartalene og resten av sentrum. Endelig blir det mulig å  la byen nærme seg de grønne områdene mot vannkanten ved Nitelva og de flotte kvalitetene og naturopplevelsene langs elvebredden. I tillegg sørger vi for en ny sentrumsforbindelse mellom øst og vest som binder de ulike delene av kommunen tettere sammen på en grønn, sosial og innbyggervennlig måte.  

Les også: Dette er Lillestrøm NXT >>

Lillestrøm kommune ønsker at vårt område utvikles til et nytt sentrumsområde, og vi er overbevist om at våre byutviklingsplaner vil bidra til å utvikle Lillestrøm i riktig retning i tråd med utviklingen som er ønsket og etterspurt på tvers av både kommunen, innbyggerne og alle andre som er en del av lokalsamfunnet. Området vil fortsatt være en møteplass for Norge og verden, men aller viktigst – det vil bli en møteplass også for Lillestrøm og et nytt sentrumsområde der det er godt å bo, leve og jobbe.